فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی مرداد 94

دانلود پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی آزمون نظام مهندسی مرداد 94,حل تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی مرداد 94, پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی مرداد 94

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی آبان 93

حل تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی آبان 93, پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی آبان 93

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی خرداد 93

حل تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی خرداد 93, پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی خرداد 93

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Zero Knowledge Protocol to design Security Model for threats in WSN

پروتکل دانش صفر برای طراحی مدل امنیتی برای تهدیدهای WSN

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Hybrid Cloud Computing with Security Aspect

محاسبات ابری ترکیبی با جنبه امنیت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Energy efficiency of mobile clients in cloud computing

کارایی انرژی مشتریان سیار در محاسبات ابری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Data and infrastructure security auditing in cloud computingenvironments

حسابرسی امنیت زیرساختار و داده در محیطهای محاسبات ابری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله یک روش جبرانسازی هیبریدی برای بهیود کیفیت توان راه‌آهن برقی

دانلود مقاله یک روش جبرانسازی هیبریدی برای بهیود کیفیت توان راه‌آهن برقی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب توان

یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب توان

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی