فایل های دسته بندی وب و برنامه نویسی - صفحه 1

آموزش ویدیویی طراحی سایت خبری با k2 - قسمت دوم ارسال خبر

آموزش طراحی سایت خبری توسط کامپوننت k2 آموزش ارسال

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی مدیر : بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشک

گزارش تخصصی مدیر : بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشک

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب فوق حرفه ای برای میهن بلاگ

قالب طراحی شده توسط نقاش که ما با قیمت 10 هزارتومان ارزانتر برای شما به فروش می گزاریم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توضیحاتی برای شکاف بین جریان ها و قوانین حسابداری مدیریتی: یک راهکار سازمانیتوضیحاتی برای شکاف بین ج

توضیحاتی برای شکاف بین جریان ها و قوانین حسابداری مدیریتی: یک راهکار سازمانیتوضیحاتی برای شکاف بین ج

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیچیدگی مالیاتی

پیچیدگی مالیاتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدا سازی سیگنال قلب جنین از مادر با استفاده از شبکه عصبی

جدا سازی سیگنال قلب جنین از مادر با استفاده از شبکه عصبی همراه مقاله شبیه سازی شده

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی کنترلر پیش بین در ربات همراه گزارش فارسی 30صفحه ای

طراحی کنترلر پیش بین در ربات همراه گزارش فارسی 30صفحه ای

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کنترل پیش بین همراه با گزارش فارسی

پروژه کنترل پیش بین همراه با گزارش فارسی

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جداسازی سیگنال ضربان قلب جنین از سیگنال مادر

جداسازی سیگنال ضربان قلب جنین از سیگنال مادر

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی