فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

ارتباط تصویری

رفتار هر انسان با انسان های دیگر برای رساندن مقصود خود چه بوسیله نمادها چه بصورت اشارات و بچه بصورت کلام ارتباط نامیده می شود .

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب الکترونیکی راز جذب خواسته ها وآرزوها

راز رسیدن به خواسته ها وآرزوها درکمتری زمان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب الکترونیکی موفقیت

تکنیکهای طلایی موفقیت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب الکترونیکی راز قانون جذب

راز رسیدن به خواسته ها وآرزوها درکوتاه ترین مدت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب الکترونیکی داستانهای واقعی از راز

داستانها والهامات واقعی از راز

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی

پایان نامه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی؛ مقدمه: همه انسانها صرف نظر از جنسیت (زن و مرد)، نژاد (آریایی، سامی، مغول و...) رنگ (سیاه، سفید، زرد و ...) و دیگر تفاوتهای زیست محیطی و مردم شناختی از یک توانایی ویژه به نام «قوه نطق» یا «قوه بیان» برخوردارند. خد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست سلامت روحی و روانی

تست سلامت روحی و روانی: به این ده سوال پاسخ دهید تا دریابید که چه اندازه با احساسات و عواطف خود در ارتباط هستید سپس امتیاز های خود را جمع کرده و نتیجه حاصل را مشاهده نمایید:

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی