فایل های دسته بندی بهداشت محیط - صفحه 1

پاور پوینت بررسی گندزدایی آب با کلر

پاور پوینت بررسی گندزدایی آب با کلر

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت بررسی سموم ارگانو فسفر وکارابامات ها

پاور پوینت بررسی سموم ارگانو فسفر وکارابامات ها

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاربرد باکتری در حذف آلودگی نفتی

پاورپوینت کاربرد باکتری در حذف آلودگی نفتی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت بررسی فاضلاب ناشی از صنعت نساجی

پاور پوینت بررسی فاضلاب ناشی از صنعت نساجی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی پساب صنعت نساجی(همراه با رفرنس)

مقاله بررسی پساب صنعت نساجی(همراه با رفرنس)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی پشه های کولکس و آادس بیماری مرتبط با آنها

مقاله بررسی پشه های کولکس و آادس بیماری مرتبط با آنها

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماده بررسی ویژگی های کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی(همراه با رفرنس و متغیر ها)

پروژه آماده بررسی ویژگی های کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی(همراه با رفرنس و متغیر ها)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی شپش ها و بیماری های مرتبط با آنها

مقاله بررسی شپش ها و بیماری های مرتبط با آنها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی روشهای تصفیه اب

ارتقا روشهای تصفیه اب از نظر خطر افرین بودن برای سلامتی و مقرون به صرفه بودن در روند پیشرفت تکنولو÷ی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی